Tungkol sa SOVFA-Philippines-Australia:Hindi Kailangan ng Pilipinas ang Isa pang VFA

Ang mga sundalong Australyano na ito ay nakaambang dumagsa sa Pilipinas sakaling maratipika ang SoVFA na ngayon ay nakabinbin sa Senado. Layunin nitong maglunsad ng mga military Joint exercises Upang bantayan ang pang-ekonomiyang interes sa Asya-Pasipiko.

Nakakalungkot na iilan lang ang nagpapahayag ng pagtutol sa ratipikasyon ng Status of Visiting Forces Agreement (SOVFA) sa pagitan ng Australia at Pilipinas gayong maliwanag na ginamit lamang ng US ang Visiting Forvces Agreement VFA,na halos kapareho rin ng SOVFA para sikutan ang probisyon sa Konstitusyon na nagbabawal sa pagkakaroon ng mga base at tropang dayuhan sa ating bayan.

Nakakalungkot na tila isinasaisantabi ang pagpupursige ng independent foreign policy at ang kaagapay na prubisyon na sa pakikipagrelasyon sa ibang estado, ang pinakaimportanteng konsiderasyon ay ang pambansang soberanya, integridad ng teritoryo, pambansang interes at ang right to self-determination.

Nakapanghihinayang na tila walang natutunan sa karanasan kay Nicole na halos isinampal sa mukha ng buong bayan kung gaano kababa ang turing dito ng tinatawag nating mahigpit na kaibigan: ang hindi pairalin ang batas, ang hindi hayaan ang Philippine jurisdiction mula sa pag-aaresto, detensyon hanggang sa pagkukulong sa kinudenang rapist na bumibisitang sundalong Kano.

Kami sa Youth for Nationalism and Democracy at Kilusan sa Pambansang Demokrasya ay nakikiusap sa mga senador na tanggihan sana natin ang ratipikasyon ng isa na namang hindi pantay na kasunduang militar na pinupursige ng Australia para sa proteksyon ng kanyang mga tropang nagtatanggol sa kanyang sariling mga interes bilang malaking kapitalistang bayan at sa pagtataguyod, bilang junior partner, ng interes ng US sa Asya at Pasipiko.

Huwag sana tayong magbulag-bulagan sa katotohanang ipinamamadali ang ratipikasyon ng SOVFA ngayong napakalinaw ng muling pagbaling ng US sa Asya at Pasipiko bilang larangan para sa kanyang recovery mula sa krisis at sa mga pagkatalo sa Iraq at Afghanistan at para manatiling nag-iisang superpower.

Grabe na ang pagmimilitarisa ng US sa Pilipinas gamit ang Mutual Defense Treaty, Military Logistics Services Agreement at VFA. Huwag na nating dagdagan pa.

May Nicole at iba pang mga babaeng inabuso sa ilalim ng VFA. Alalahanin nating ang Armed Forces ng Australia ay may mahabang listahan ng mga kaso ng panggagahasa at iba pang abusong sexual-pisikal sa kanya mismong mga batang lalaking sundalo.

Pero higit sa lahat, tutulan na natin ang pagkakaladkad sa ating bayan sa mga aktibidad militar hanggang gera ng malalaking bayang ito at tanggihan ang pagkakaroon ng mga magnet ng atake ng kanilang mga kaaway.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s