Isabatas, Karapatang Pangreproduktibo: Malusog na Ina, Malusog na Sanggol!

Kung hindi maipapasa ang RH Bill, papayag ka bang laging nasa bingit ng alanganin ang kaligtasan ng iyong asawa, ina, kapatid, kaibigan o anak?

Alam mo bang 15 kababaihan ang namamatay araw-araw dahil sa komplikasyon sa panganganak?

Dapat walang babaeng mamatay sa panganganak, ngunit nakakalungkot na hindi ito tinitiyak ng pamahalaan, lalo na ang ating kalusugang pang-reproduktibo.

Nasa ating mga babae ang natatanging katangiang magluwal ng salinlahi at nakasalalay sa kalusugan ng ina ang kalusugan ng sanggol.

Dapat  alam natin ang ginagawang hakbang ng gubyerno upang segurihin makamit, matamasa at maipatupad nito ang karapatang pang-reproduktibo ng bawat babae tulad ng pagdedesisyon kung ito’y manganganak o hindi, ang agwat ng panganganak at kung ilan.

Nasa mahalagang yugto na ang ang Reproductive Health Bill o ang batas na magsusulong ng karapatang panreproduktibo.  Nasa 140 na ang mga kongresistang payag na maipasa ang batas na ito. Tuloy-tuloy ang debate hinggil dito sa kongreso simula pa noong Hulyo 30, 31 at sa Agosto 1. Nakatakda itong pagbotohan sa Agosto 7. 51 pirma pa ang kailangan para ito maipasa at maitaas na sa Senado.

Kailangan natin ng sapat na kaalaman, pasilidad at mga kaakibat na rekurso para makamit ang kalusugang pang-reproduktibo.

Hindi ito binibigyang pansin ng lokal na pamahalaan sa Maynila, bagkus pinipigilan pa ito, halimbawa, pinagbabawal ang pamamahagi ng kaalaman tungkol sa karapatang reproduktibo, kulang sa pasilidad at walang suplay ng mga gamot para tiyaking malusog tayong mga babae .

Alam mo bang 15 kababaihan ang namamatay araw-araw dahil sa komplikasyon sa panganganak?

Dapat walang babaeng mamatay sa panganganak, ngunit nakakalungkot na hindi ito tinitiyak ng pamahalaan, lalo na ang ating kalusugang pang-reproduktibo.

Nasa ating mga babae ang natatanging katangiang magluwal ng salinlahi at nakasalalay sa kalusugan ng ina ang kalusugan ng sanggol.

Dapat  alam natin ang ginagawang hakbang ng gubyerno upang segurihin makamit, matamasa at maipatupad nito ang karapatang pang-reproduktibo ng bawat babae tulad ng pagdedesisyon kung ito’y manganganak o hindi, ang agwat ng panganganak at kung ilan.

Nasa mahalagang yugto na ang ang Reproductive Health Bill o ang batas na magsusulong ng karapatang panreproduktibo.  Nasa 140 na ang mga kongresistang payag na maipasa ang batas na ito. Tuloy-tuloy ang debate hinggil dito sa kongreso simula pa noong Hulyo 30, 31 at sa Agosto 1. Nakatakda itong pagbotohan sa Agosto 7. 51 pirma pa ang kailangan para ito maipasa at maitaas na sa Senado.

Kailangan natin ng sapat na kaalaman, pasilidad at mga kaakibat na rekurso para makamit ang kalusugang pang-reproduktibo.

Hindi ito binibigyang pansin ng lokal na pamahalaan sa Maynila, bagkus pinipigilan pa ito, halimbawa, pinagbabawal ang pamamahagi ng kaalaman tungkol sa karapatang reproduktibo, kulang sa pasilidad at walang suplay ng mga gamot para tiyaking malusog tayong mga babae .

Tuntungan natin ang RH Bill para tuluyang maipapatupad, matatamasa at makakamit natin ang ating karapatang panreproduktibo.

Makisangkot Tayo!

Ang ating karapatan pangreproduktibo at ang mga batas na magtitiyak nito ay kinakailangang alam natin sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok. Dahil ikaw at ang iyong mga mahal sa buhay- asawa, anak na babae, kapatid, tiyahin o kaibigan, ang mamamayan ang makikinabang sa batas na ito.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s