Pag-ibayuhin ang Protesta: Tutulan ang panunumbalik ng Diktadurya

Pag-ibayuhin ang Protesta: Tutulan ang panunumbalik ng Diktadurya

Di lingid sa rehimeng US-Aquino ang malaking papel ng internet at social media sa mga protesta at pagkilos sa ibang bansa. Kaya naman nagkandarapa ang rehimen at kanilang mga kasapakat na busalan at kontrolin ang komunikasyon sa internet sa Pilipinas. Sa Facebook at Twitter naibubulalas ng mamamayan ang disgusto nito sa rehimen at sa sistema ng lipunang kinakatawan nito. Sa pag-unlad ng teknolohiya sa komunikasyon, ito ay naging isa sa mga kaalinsabay na porma ng propaganda bukod sa mga protesta sa lansangan.

Ang pagpapasa ng Cybercrime Law ay isang maagap na hakbang upang solusyonan ang malaking kakaharapin ng rehimen mula sa galit na mamamayan. Niyurakan na ng neokolonyal na estado ang karapatan sa malayang pagtitipon, at para makasiguro na ang lahat ng hibo ng mga porma ng protesta ay mawala, ito ang kanilang ginawa, ang pigilan ang protesta sa pamamagitan ng internet.

Sa halip na manlumo at mabahala, ay mas pag-ibayuhin ang protesta. Patunayan natin na hindi kailanman magagapi at matatakot ang mamamayan sa layong baguhin ang kasalukuyang sistemang panlipunan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s