Solidarity

PAHAYAG NG PAKIKIISA SA MGA MANGGAGAWA NG HANJIN
18 July 2011

Mahigpit na nakikiisa ang hanay ng militante at lumalabang kabataan at estudyante sa ilalim ng watawat ng YOUTH FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY sa pakikipaglaban ng mga manggagawa ng Hanjin Shipyard sa Subic para sa isang ligtas, maayos, disente at makataong lugar ng hanapbuhay.

Ang Hanjin, isang malaking kumpanya sa industriya ng paggawa ng barko, machine-building at construction ay pormal na nagbukas ng kanilang shipyard na matatagpuan sa Subic, Zambales ay ang isa sa pinakamalaking pagawaan ng barko sa daigdig noong 2006.

Ikinatuwa nuon ng pamahalaan ang pagkatayo ng naturang pagawaan ng barko, sapagakat ito raw ay magdaragdag ng 15,000 trabaho sa mga taga-roon, subalit kalauna’y ang mga pagbubunying ito ay napalitan ng pighati at kapahamakan.

Mula pa noong 2006, talamak ang paglabag sa mga karapatan ng manggagawa sa loob ng Hanjin shipyard. Wala itong mga mekanismo upang siguruhin ang kaligtasan ng kanilang mga manggagawa, subalit mahigit 30 katao na ang namamatay sa paggampan ng kanilang trabaho sa loob ng pagawaan. Bukod pa rito ay ang pagmamalupit ng mga Koreanong tagapamahala sa mga manggagawa ay nakbabahala, at patuloy na nagbubulag-bulagan ang gobyerno rito.

Kalakhan ng mga manggagawa rito ay mga kontraktwal, na di direktang manggagawa ng Hanjin kundi ng mga agency at contractors na pagmamay-ari rin ng mga Koreano.

Bukod pa rito, sila ay pinapakain ng marurumi o dili kaya ay panis na pagkain. Naging parang mga pakaing baboy ang mga manggagawa sa Hanjin, mga manggagawang nagtitiyak na may tutubuin ang mga kapitalistang dayuhang Koreano.

Ang masakit pa, ay sinabi ng isang opisyal ng Department of Labor and Employment (DOLE) na ito raw ay usapin ng “magkaibang kultura” at “bagong industriya” kaya nagaganap ang mga ganoong insidente. Nakalulungkot isipin na ang ahensiyang dapat ipinagsaggalang ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino ang siya pang magsasawalang-bahala nito.

Kinokondena namin ang pamunuan ng Hanjin sa patuloy nilang pagsasamantala sa mga manggagawang Pilipino. Pinapaaalalahanan namin kayo na kung hindi dahil sa mga manggagawa, wala kayong barkong maibebenta at di kayo patuloy na tutubo.

Gayundin, ang DOLE sa kanilang pagsasawalang-kibo at animo’y pagtatanggol pa sa mga dayuhang kapitalista sa kanilang ginagawang pambabalahura sa ating mga manggagawa. Pinatunayan niyo lamang na para sa dayuhang kapitalista at di sa interes ng manggagawang Pilipino ang inyong tinitindigan.

Magkagayunpaman, nananawagan kami sa administrayon na magising mula sa kanilang pagkakahimbing at aksyunan ang nagaganap na tradhedyang ito sa Hanjin. Kung ang pamamahala ay seryoso sa kanilang i-timon ang bansa sa “Tuwid na Landas”, maaari nilang simulan sa pagtatanggol sa mga karapatang pantao at kabuhayan ng mga mangggagawang Pilipino.

Sa pangkalahatan, ito ay manipestasyon ng patuloy na pagkakaalipin ng ating bansa sa mga dayuhang monopolyo kapitalista, sa panahong ito ng imperyalismo, na nagtatakda ng pagiging atrasado ng lipunang Pilipino.

Buong tatag  na susporta ang YND at ang kabataan at estudyante sa unyon ng Hanjin, ang Samahan ng mga Manggagawa sa Hanjin Shipyard (SAMAHAN), sampu ng mga kasaping unyon ng Manggagawa para sa Kalayaan ng Bayan (MAKABAYAN) at ng mga organisasyong masa sa ilalim ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya (KPD).

Ang kabataan ang tagapagmana ng lipunan, ang mga magiging manggagawa sa hinaharap. Asahan ninyo ang patuloy na pakikipag-isa ng kabataang Pilipino sa labang ito. Kaisa rin ng mga progresibong sektor ng lipunan – mga magsasaka at maralita.

Ang laban ng manggagawa ng Hanjin, ay laban ng manggagawang Pilipino, at laban ng lahat ng manggagawa sa buong daigdig!

YOUTH FOR NATIONALISM AND DEMOCRACY (YND)
http://yndph.webs.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s